دستگاه چاپ روی بردpbc

چهارشنبه 8 مهر 1394 ساعت 01:55
چاپ روی بردهای pbc و فیبر مدار چاپی در تعداد
بالا با دستگاه های cnc انجام میگیرد ولی در تعداد
زیر 2 و 3 هزارعدد بدلیل اینکه چاپ با دستگاه
چاپ cnc بصرفه نیست با دستگاههای چاپ سیلک
دستی انجام میگیرد
با دستگاه چاپ سیلک دستی میتوان چاپ
خطوط مسی و چاپ خطوط راهنما را بسادگی انجام داد

برای چاپ فیبر طرح خطوط مسی یا خطوط راهنما
را روی کاغذکالک پرینت گرفته و توسط دستگاه چاپ دستی
روی شابلون منتقل میکنیم سپس شابلون آماده را
روی فیبر مدارچاپی قرار داده و کاردک
رنگ را روی آن میکشیم تا طرح روی بردpbc منتقل
شود

دستگاه چاپ سیلک دستی
با توانایی چاپ روی انواع فیبر مدار چاپی
از 220 هزار تا 290 هزار تومان
09124526223

09193519931